Geschiedenis

Geschiedenis van de Lo

SCHOLEN OP DE LO

Johan Hoornaert, Jules Meynaerts en Michel Huveners

De kleuter- en lagere meisjesschool met speelplaats en het vroegere kloostergebouw met kapel (nu gemengde kleuterschool, feest- en turnzaal) werden gebouwd in 1901, één jaar na de inwijding van de kerk. In 1913 volgde de jongensschool met speelplaats (nu gemengde lagere school) samen met de woning van de hoofdonderwijzer (nu huurwoning). Beide scholen werden gebouwd naar de plannen van architect Th. Van Dormaal. De tuin met boomgaard achter de meisjesschool werd speelweide, met daarop sinds 1982 de scoutslokalen.De steenbakkerijen van de Lo leverden de bouwstenen voor de scholen. De gevelstenen werden met de tram aangebracht tot aan de remise (stelplaats) van Kessel-Lo (werkhuizen NMVB en nu De Lijn). De zonen van Suske Hayen, die 34 jaar kerkmeester was, voerden de stenen met hun gespan, getrokken door vier sterke paarden, de steile Heideberg op (Nackaerts. J., 1976, p. 1).

De familie Quarré was zeer begaan met de parochie Bovenlo. Dit mag blijken uit het feit dat zijn nakomelingen op 29 oktober 1969, volgens de testamentaire wens van vader William, een vzw hebben opgericht:Parochiale Inzettingen van Bovenlo met zetel in Sint-Pieters-Woluwe. De doelstelling ervan luidde in artikel 2: “De vereniging heeft tot doel de culturele, opvoedende, ontspannende en liefdadige werken van de parochie Bovenlo te bevorderen.”. De raad van beheer van deze vzw bestond uit de vijf dochters en de drie zonen van William Quarré. Permanente verbindingsman en raadgever vanuit de Lo was Jules Meynaerts. Op 28 januari 1972 werd het klooster met de meisjesschool en aanpalende boomgaard - samen 51,40 a - door schenking ingebracht in deze vzw. Op 30 januari 1973 ten slotte werd ook de schoolwoning en de jongensschool (samen 15 a) aan de vzw overgedragen. In 1985 besliste de familie Quarré het volledig beheer aan Bovenlo over te dragen: het schoolpatrimonium met woonhuis, kloostergebouw en boomgaard.

De familie Quarré heeft van in het begin de zorg voor de school en parochie­lokalen ter harte genomen: het regelmatig schilderen van de ramen, de eerste verharding van de speelplaatsen met cementstenen omstreeks 1950 en het plaatsen van waterleiding in 1970. Ook bij de overdracht van de vzw in 1985 en bij de nieuwbouw in 1996 deden zij nog een financiële inbreng van 520.000 frank.

De zusters van de Heilige Voorzienigheid van Champion startten met de meisjesschool in 1901. Zuster Marie-Leontine (Virginie Verreck) was de eerste overste tot 1947. Zuster Clementine en zuster Philomeen (1956!) waren er vanaf het begin, met daarna nog de zusters Clementine, Godelieve, Guilelmine en Marie. In 1932 werd zuster Irma hoofd van de meisjesschool. Zij zou dat gedurende vijfentwintig jaar blijven. In 1933 waren er 31 meisjes voor het eerste en tweede studiejaar. Vóór de oorlog van 1940-45 werd een nieuw klaslokaal bijgebouwd op de plaats waar nu de oprit naar de speelplaats is. Men noemde het de kookklas omdat daar onder meer koken werd aangeleerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben in die kookklas ook vluchtelingen gewoond. De kookklas werd ook gebruikt op Vlaamse kermissen. In 1946 waren er 73 leerlingen tot het derde studiejaar. In 1946 waren er als onderwijzend personeel: zuster Amelie Dereymaeker, zuster Bernardine Geeraerts, Roza Naerhuysen en Mathilde Verreck. Zuster Lia kwam in dienst in 1950. Daarna kwamen er nog Anny Donvil, Lieve Uten, Lisette Boets, Godelieve Van Haegenborgh, Malvine Vervloesem en Roza Van Genechten-Blondeel.

De jongensschool startte in 1913 met twee klassen en werd geleid door hoofdonderwijzer Henri Cluckers, afkomstig van Attenhoven (Landen) en bovendien koster en organist. Hij werd bijgestaan door mevrouw Wera uit Pellenberg en Jean-Baptist Jambé. Nadien werd op de jongensschool een verdieping bijgebouwd door Victor Fannes, zodat er dan vier klassen waren. In 1924 waren er 86 jongens ingeschreven. De leerlingen bleven er meestal tot hun veertiende jaar. In 1933 waren er 31 jongens voor het eerste en tweede studiejaar. In 1937 werd Frans Denteneer hoofdonderwijzer. Hij werd bijgestaan door Firmin Celis, Emiel Duerinckx, Roger Houbrechts, Nest Jambé, Jos Kelchtermans, Albert Polleunus, Frans Smets, J. Willemans. Vanaf 1959 werd Anselma Goovaerts-Weets schoolhoofd.

Op 1 september 1960 namen de zusters annunciaten van Huldenberg de meisjesschool van Bovenlo over. De zusters van de Heilige Voorzienigheid van Champion hadden de school gedurende bijna zestig jaar bestuurdZuster Maximilienne (Regine Peeters) werd schoolhoofd, bijgestaan door zuster Lucida en later door Jacqueline Rummens en Maria Waeckers.

Foto 6 - Juffrouw Jacqueline Rummens in de klas met haar leerlingen

De zusters annunciaten bleven er tot 1966 toen de meisjesschool werd over­genomen door de zusters van de christelijke scholen van Vorselaar. De meisjesschool werd een wijkschool van Blauwput. De jongenschool bleef parochiaal. Zuster Astrida kwam in de kleuterschool en zuster Magda in het basisonderwijs. Later kwamen Anny Hoflijk in het basisonderwijs en Hedwig Van Moorhem in de kleuterafdeling.

Foto 7 - Juffrouw Hedwig Van Moorhem in haar kleuterklas

We mogen hier zeker de werking van het schoolcomité vanaf 1954 niet vergeten met onder meer Victor Fannes, Gaby De Reycke, Jean Nijs, Paula Fannes. Zij deden huisbezoek om leerlingen te werven en organiseerden talrijke Vlaamse kermissen en sinterklaasfeesten ter financiële ondersteuning van de school.

In 1969 heeft de gemeente voor de verbreding van de Heidebergstraat 1.15 are van de aan de straat aangrenzende speelweide onteigend. De gemeente bouwde aan de meisjesschool een nieuwe afscheidingsmuur in 1971 en ver­nieuwde de gevel van het eerste klaslokaal, waar de zogenaamde kookklas met kelder werd afgebroken. Ook het voortuintje met toegangspoort tot de pastorie werd toen onteigend.

Op 3 maart 1970 werd een deel van de boomgaard (24 a) tegen 1 frank per jaar verhuurd aan de gemeente Kessel-Lo. De gemeente engageerde zich tot het inrichten en het onderhoud van de speelweide en het plaatsen van speeltuigen.

Vanaf 1973 werd het onderwijs gemengd voor de derde en de vierde leerjaren. De eerste en tweede leerjaren werden gemengd vanaf 1975, toen de zusters van Vorselaar ook de jongensschool overnamen. Het gemengd eerste leerjaar ging naar de oude meisjesschool. Het gemengd tweede leerjaar ging bij Selma Weets in de oude jongensschool. Onder impuls van Jules Meynaerts en met de hulp van Frans De Becker, Frans Brouwers, Jos Croonenborghs, René Vanderwegen, Jean Nijs, Albert Polleunus, Jos Van Gompel en Remi Lemmens werden twee kleuterklassen omgebouwd tot parochiezaal en het eerste en tweede leerjaar werd podium. Toen werden ook de nodige toiletten en een keuken aangebouwd en later volgden nog enkele aanpassingen aan de parochiezaal. In 1981 werd het vijfde leerjaar en een jaar later het zesde leerjaartoegevoegd.

Foto 8 - De kleuterschool met kloostergebouw vóór de verbouwingen

Foto 9 - De lagere school voor de vernieuwing van de ramen

Foto 10 - Michel Huveners en Ludo Hendrickx starten de nieuwbouw in 1995

In de eerste helft van de jaren negentig was er door de groei van de schoolbevolking een grote bouwactiviteit in de scholen van de Lo. In 1990 werden in de tuin van de schoolwoning twee lokalen voor de lagere school in systeembouw geplaatst. Begin 1991 besliste de vzw Parochiale Inzettingen van Bovenlo om een gedeeltelijke nieuwbouw te realiseren en grondige vernieuwingswerken uit te voeren voor de school en de verenigingen. De verbouwingswerken omvatten de vernieuwing van twee daken, dubbele beglazing, stenen trappen naar de verdiepingen, centrale verwarming en een polyvalente vloer in de feest- en sportzaal. De nieuwbouw gaf uitbreiding aan de lagere school met één klaslokaal, een vergaderlokaal en een directiekantoor in systeembouw. De kleuterschool werd uitgebreid met drie lokalen in nieuwbouw. Verder werden de algemene voorzieningen sterk uitgebreid met eet- en vergaderzalen, keuken-, berg- en zolderruimten, sanitair en overdekte speelruimten. Het centraal gelegen kloostergebouw dat in slechte staat verkeerde en ook moeilijk voor rationeel gebruik om te vormen was, moest voor de nieuwe plannen wijken. De opvolging van de werken werd toevertrouwd aan architect Leon Scholiers uit Bornem. De bouwplannen werden einde 1991 ingediend. In mei 1995 werd de eerste spade gestoken voor de uitbreiding van de lagere school. Reeds in september 1995 kon de systeemnieuwbouw voor de lagere school in gebruik worden genomen. In juli-augustus 1995 werd het kloostergebouw afgebroken en werd met de nieuwbouw van de kleuterschool gestart. Ondertussen werd de zoldering van de grote zaal door de toneelkring grondig aangepakt en werden ramen, elektriciteit, vloerbekleding, keuken- en verwarmingsinstallatie volledig vernieuwd. In april 1996 konden de nieuwe kleuterklassen voorlopig in gebruik worden genomen. De totale kostprijs bedroeg dertigmiljoen frank, waarvan ruim tien miljoen frank moest worden betaald door de parochie- en schoolgemeenschap van Bovenlo. Bij deze grootse onderneming was Michel Huveners de bouwheer en Jean Nijs de nauwgezette boekhouder. Vele vrijwilligers hielpen zeer vaardig.

Op zaterdag 14 september 1996 konden de nieuwe en gerenoveerde gebouwen feestelijk in gebruik worden genomen. Pastoor Ludo Hendrickx zegende de nieuwe gebouwen in. De fanfare, de verwelkoming door een zeer gelukkige bouwheer Michel Huveners en door de schoolkinderen en tal van toespraken zorgden voor een uitbundige sfeer. Allerlei volksspelen en een receptie met aansluitende koffietafel gaven bijkomende animatie aan deze feestdag.

In september 1995 werd de basisschool - tot dan een wijkschool van Blauwput - een zelfstandige school. Jackie Nelissen werd aangezocht om de start in goede banen te leiden. Vanaf september 1996 is Lea Croonenborghs directrice.

In 1998 kreeg de lagere school nog nieuwe toiletvoorzieningen en werd daar ook centrale verwarming geplaatst. In 1999 werd voor de lagere school nog een aanpalende speelweide van ongeveer 9 are in gebruik genomen.

Foto 11 - Directrice Lea Croonenborghs met het onderwijzend personeel in 1998-99

Foto 12 - De leerlingen van de kleuterschool Boven-Lo in 2000

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x