Visie

ONZE VISIETEKST

Een warme school

Op de Boven-Lo willen we elke dag bouwen aan een hartelijke, kleinschalige school met een uitgesproken familiaal karakter. Een familiaal karakter dat verweven zit in het DNA van onze school.

We vinden het belangrijk én we zijn er trots op dat iedereen iedereen kent. We willen graag elke dag die warmte uitstralen en laten voelen; binnen ons team, maar bovenal aan onze leerlingen, de ouders en iedereen die zich van ver of dichtbij verbonden voelt met de Boven-Lo.

Het vuur waarmee we elke dag in de klas staan, willen we heel graag omzetten in de warmte voor elk kind, van welke oorsprong, sociale klasse of achtergrond ook.

Samen groeien en ontdekken

Om onze leerlingen ten volle tot ontplooiing te kunnen laten komen kiezen we uitdrukkelijk voor een gevarieerd, creatief en verrijkend schoolklimaat waarbij het gebruik van verschillende werkvormen een volwaardige plaats inneemt. Klas-overschrijdend werken, integratie van ICT, en zeker ook ruimte voor differentiatie, creativiteit, beweging en ontspanning zijn voor ons belangrijke bouwstenen om hiertoe te komen.

Door erg in te zetten op de verschillende interesses en talenten van onze kinderen, door in te spelen op wat er leeft bij de leerlingen en in onze omgeving en door rekening te houden met ieders ontwikkelingsmogelijkheden willen we al onze kinderen helpen opgroeien tot zelfbewuste, kritische en respectvolle burgers binnen de huidige samenleving. We willen de kinderen zo veel mogelijk uitdagen om al hun talenten en interesses ten volle te kunnen benutten en ontwikkelen en dit zowel cognitief, sociaal, cultureel, creatief en/of sportief.

Duurzaam beleven

De Boven-Lo is een landelijke wijk aan de rand van Leuven. Als school willen we niet enkel genieten van al dat groen, we willen er ook heel graag aan meewerken. Het is dan ook een kerntaak om onze leerlingen milieubewust te laten opgroeien met een bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling en ecologie. In de dagelijkse schoolwerking gaan we constructief op zoek naar een duurzame en zo energieneutraal mogelijke manier van leven en werken, met een redelijke zin voor realisme. De Boven-Lo is onze uitvalsbasis, de wereld onze ontdekkingstocht waar we met open geest aan willen deelnemen.

Dialoog

We willen een school zijn waar overleg en dialoog de basis vormen voor een goede samenwerking binnen het schoolteam, naar leerlingen en ouders toe en naar de lokale gemeenschap waar we graag deel van uitmaken.

We geloven heel erg dat een positieve werksfeer voor het personeel een positief effect heeft op het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen. Waarden als zelfrespect en respect voor de anderen en de omgeving zijn voor ons essentieel en dat willen we ook graag uitdragen in de dagelijkse werking van onze school.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x